Kína A Power Brake Booster gyár működési elve és beszállítói TieLiu

A vákuumerősítő a levegő beszívásának elvét alkalmazza, amikor a motor működik, ami létrehozza a vákuumot a nyomásfokozó első oldalán. A másik oldalon a normál légnyomás nyomáskülönbségére reagálva a nyomáskülönbséget használják a féknyomás erősítésére.

Ha még egy kis nyomáskülönbség is van a membrán két oldala között, akkor a membrán nagy területe miatt akkor is nagy tolóerő keletkezhet, hogy a membránt alacsony nyomással a végéig toljuk. Fékezéskor a vákuum-emlékeztető rendszer a nyomásfokozóba belépő vákuumot is szabályozza, hogy a membrán mozogjon, és a membránon lévő tolórúd segítségével segíti az embert a kombinált szállítóeszközön való lépésben és a fékpedál tolásában.

Nem működő állapotban a vezérlőszelep tolórúdjának visszatérő rugója a vezérlőszelep tolórudáját a jobb oldalon lévő reteszelési helyzetbe nyomja, és a vákuumszelep nyílása nyitott állapotban van. A vezérlőszelep rugója szorosan érintkezésbe hozza a vezérlőszelep kupakját és a légszelep ülését, és ezzel bezárja a légszelep nyílását.

Ekkor a nyomásfokozó vákuumgáz-kamráját és az adagológáz-kamráját a dugattyútest vákuumgáz-csatornájának csatornáján keresztül a vezérlőszelep üregén keresztül kommunikálják a kijuttatási gázkamrával és elkülönítik a külső atmoszférától. A motor beindítása után a vákuum (a motor negatív nyomása) a motor szívócsatornáján -0,0667mpa-ra emelkedik (vagyis a légnyomás értéke 0,0333mpa, és a nyomáskülönbség a légköri nyomással 0,0667mpa ). Ezt követően az emlékeztető vákuum és az alkalmazókamra vákuumja -0,0667 mpa-ra nőtt, és bármikor készek voltak a munkára.

Fékezéskor a fékpedált lenyomják, a pedál erejét a kar erősíti fel, és a vezérlőszelep tolórúdjára hat. Először a vezérlőszelep tolórúdjának visszatérő rugója összenyomódik, és a vezérlőszelep tolórúdja és a légszelep oszlopa előre mozog. Amikor a vezérlőszelep tolórúdja előre mozog abba a helyzetbe, ahol a vezérlőszelep csésze érintkezik a vákuumszelep ülésével, a vákuumszelep nyílása zárva van. Ekkor az emlékeztető vákuum és az alkalmazókamra elválik.

Ekkor a légszelep oszlopának vége éppen érintkezik a reakciókorong felületével. Amint a vezérlőszelep tolórúdja tovább mozog, a légszelep nyílása kinyílik. Légszűrés után a külső levegő a nyitott levegő szelepnyílásán és az alkalmazás légkamrájához vezető csatornán keresztül jut a nyomásfokozó alkalmazásának kamrájába, és a szervo erő keletkezik. Mivel a reakciólemez anyagának fizikai tulajdonságai megegyeznek az egységnyi nyomásnak a feszültség alatt álló felületen, a szervo erő rögzített arányban (szervo erő arányban) növekszik a vezérlőszelep tolórúdjának bemeneti erejének fokozatos növekedésével. A szervo erőforrások korlátozása miatt a maximális szervo erő elérésekor, vagyis amikor az alkalmazókamra vákuumfoka nulla, a szervo erő állandóvá válik, és nem változik tovább. Ekkor az emlékeztető bemeneti és kimeneti ereje ugyanannyival nő; amikor a fék megszűnik, a vezérlőszelep tolórúdja a bemenő erő csökkenésével visszafelé mozog. Amikor eléri a maximális töltési pontot, a vákuumszelep portjának kinyitása után az emlékeztető vákuum és az adagoló levegő kamrája össze vannak kötve, a kijuttató kamra vákuumfoka csökken, a szervo erő csökken, és a dugattyútest hátrafelé mozog . Ily módon, ahogy a bemeneti erő fokozatosan csökken, a szervo erő rögzített arányban (szervo erő arányban) csökken, amíg a fék teljesen ki nem oldódik.


Feladás ideje: 2020. szeptember 22